דלג לתוכן עיקרי
89.89.01

הכנסות המדפיס

תקציב מאושר: 91,731,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום הכנסות המדפיס בסעיף מפעלי משרד ראש הממשלה.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2024 תקציב הכנסות המדפיס הוא ₪91,731,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪87,553,556
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?