דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב הכנסות המדפיס הוא ₪91,731,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪87,553,556
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?