דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2002 תקציב הכנסות מריבית הוא ₪117,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2000 עמד על ₪2,298
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2002.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?