דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תקבולים לצורך תשלום מענק ושעות נוספות לעובדים

89.72.05.02

129,000
בשנת 2000 תקציב תקבולים לצורך תשלום מענק ושעות נוספות לעובדים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪129,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?