דלג לתוכן עיקרי
89.03.17

החזר השקעות לאוצר

תקציב מאושר: 99,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום המדפיס הממשלתי בסעיף מפעלי משרד ראש הממשלה.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2002 תקציב החזר השקעות לאוצר הוא ₪99,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪99,000 (100%)

הביצוע בשנת 2001 עמד על ₪15,056
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2002.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?