דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2002 תקציב רמלה-הוצאות ישירות הוא ₪810,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪597,000 (73.7%)
  • תמיכות והעברות: ₪27,000 (3.33%)
  • רכש וקניות: ₪186,000 (22.96%)

הביצוע בשנת 2001 עמד על ₪238,770
תחת סעיף זה מוקצים 2 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2002.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?