דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1997 תקציב עובדים ארעיים -רזרבה הוא ₪66,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
תחת סעיף זה מוקצים 19 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?