דלג לתוכן עיקרי
89.03.06.06

אחזקה ציוד ומתקנים

תקציב מאושר: 469,000
תקנה תקציבית בתכנית בטחוניות-הוצאות ישירות (תחת תחום המדפיס הממשלתי בסעיף מפעלי משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב אחזקה ציוד ומתקנים הוא ₪469,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2001 עמד על ₪86,446
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2002.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)