דלג לתוכן עיקרי
89.03.05.04

עובדים ארעיים

תקציב מאושר: 122,000
תקנה תקציבית בתכנית כספים חשבונות ותמחיר (תחת תחום המדפיס הממשלתי בסעיף מפעלי משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב עובדים ארעיים הוא ₪122,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
תחת סעיף זה מוקצים 12 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?