דלג לתוכן עיקרי
89.02.01.24

רזרבה להתיקרויות שכר

תקציב מאושר: 569,000
תקנה תקציבית בתכנית פעילות לשכת הפרסום (תחת תחום לשכת הפרסום הממשלתית בסעיף מפעלי משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2020 תקציב רזרבה להתיקרויות שכר לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪569,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-רזרבה.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2019 - 2020.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)