דלג לתוכן עיקרי
89.01.01.02

עבודה בלתי צמיתה

תקציב מאושר: 2,250,000
תקנה תקציבית בתכנית פעילות המדפיס הממשלתי (תחת תחום המדפיס הממשלתי בסעיף מפעלי משרד ראש הממשלה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2024 תקציב עבודה בלתי צמיתה הוא ₪2,250,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
תחת סעיף זה מוקצים 10 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?