דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב המדפיס הממשלתי הוא ₪105,831,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪24,736,000 (23.37%)
  • רכש וקניות: ₪81,095,000 (76.63%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪58,970,320
תחת סעיף זה מוקצים 73 תקני כח אדם , ובנוסף 10 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?