דלג לתוכן עיקרי
84.05.03

מלוות לא סחירים

תקציב מאושר: 12,495,998,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום מלוות פנים בסעיף תשלום חובות.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2024 תקציב מלוות לא סחירים הוא ₪12,495,998,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪8,359,735,759
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?