דלג לתוכן עיקרי
84.04.11.01

מלוות באמצעות ערבות עצמית

תקציב מאושר: 842,000,000
תקנה תקציבית בתכנית מלוות באמצעות ערבות (תחת תחום מלוות חוץ בסעיף תשלום חובות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2001 תקציב מלוות באמצעות ערבות עצמית הוא ₪831,051,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪842,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך החזר חוב - קרן-החזר קרן בחו"ל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?