דלג לתוכן עיקרי
84.04.01.01

מלוות העצמאות והפתוח

תקציב מאושר: 5,926,000,000
תקנה תקציבית בתכנית מלוות העצמאות והפתוח (תחת תחום מלוות חוץ בסעיף תשלום חובות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תקציב מלוות העצמאות והפתוח הוא ₪6,439,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,926,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך החזר חוב - קרן-החזר קרן בחו"ל.

הביצוע בשנת 2005 עמד על ₪5,097,614,832
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2006.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)