דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מלוות העצמאות והפתוח

84.04.01

5,926,000,000
בשנת 2006 תקציב מלוות העצמאות והפתוח הוא ₪6,439,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,926,000,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2005 עמד על ₪5,097,614,832
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2006.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?