דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2016 תקציב פרויקטי משרד הביטחון הוא ₪236,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪231,280,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪489,000,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪720,280,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪3,080,000,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪3,666,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?