דלג לתוכן עיקרי
83.06.04.01

עידוד השקעות באגרות חוב והקצאת אשראי חוץ בנקאי

תקציב מאושר: 255,000
תקנה תקציבית בתכנית גופים בינלאומיים (תחת תחום השקעות בסעיף הוצאות פיתוח אחרות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב עידוד השקעות באגרות חוב והקצאת אשראי חוץ בנקאי הוא ₪12,072,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪255,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך מתן אשראי-אשראי בשקלים.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?