דלג לתוכן עיקרי
83.06.03.97

עסקות בטחוניות - השתתפות במשרד הביטחון

תקציב מאושר: 1,000,000
תקנה תקציבית בתכנית גופים במשבר - מימון (תחת תחום השקעות בחברות בסעיף הוצאות פיתוח אחרות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2008 תקציב עסקות בטחוניות - השתתפות במשרד הביטחון לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?