דלג לתוכן עיקרי
83.06.03.12

רישום אשראי תקציבי לתע"ש

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית גופים במשבר - מימון (תחת תחום השקעות בחברות בסעיף הוצאות פיתוח אחרות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב רישום אשראי תקציבי לתע"ש לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך מתן אשראי-אשראי בשקלים.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?