דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2001 תקציב השקעה במניות חב' שקם לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,700,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?