דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2015 תקציב הוצאות בתעשיות לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך מתן אשראי-אשראי בשקלים.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪36,000,000.

הביצוע בשנת 2014 עמד על ₪36,000,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2015.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)