דלג לתוכן עיקרי
83.06.02.03

הלוואה לחברת רכבת ישראל בע"מ

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית רכבת ישראל (תחת תחום השקעות בחברות בסעיף הוצאות פיתוח אחרות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2009 תקציב הלוואה לחברת רכבת ישראל בע"מ לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך מתן אשראי-אשראי בשקלים.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?