דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2014 תקציב התקשוב הממשלתי הוא ₪215,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪205,101,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪32,563,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪237,664,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪5,388,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪250,634,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2013 עמד על ₪214,557,450
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2014.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?