דלג לתוכן עיקרי
83.05.04.01

פרויקטי שיתוף מידע

תקציב מאושר: 2,900,000
תקנה תקציבית בתכנית פרויקטי מחשוב רוחביים (תחת תחום השקעות בטכנולוגיות בסעיף הוצאות פיתוח אחרות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2018 תקציב פרויקטי שיתוף מידע הוא ₪25,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,900,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-רזרבה.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2018.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)