דלג לתוכן עיקרי
83.05.04

פרויקטי מחשוב רוחביים

תקציב מאושר: 2,900,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום השקעות בטכנולוגיות בסעיף הוצאות פיתוח אחרות.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2018 תקציב פרויקטי מחשוב רוחביים הוא ₪25,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,900,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2018.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?