דלג לתוכן עיקרי
83.05.03.22

פורטל תחבורה ציבורית

תקציב מאושר: 1,000,000
תקנה תקציבית בתכנית ממשל זמין (תחת תחום מרכב"ה וממשל זמין בסעיף הוצאות פיתוח אחרות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2008 תקציב פורטל תחבורה ציבורית לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?