דלג לתוכן עיקרי
83.05.03.13

הכנסות מגורמי חוץ

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית ממשל זמין (תחת תחום מרכב"ה וממשל זמין בסעיף הוצאות פיתוח אחרות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2008 תקציב הכנסות מגורמי חוץ לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?