דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות בריאות ברשומה רפואית לאומית

83.05.01.18

-1,500,000
בשנת 2005 תקציב השתתפות בריאות ברשומה רפואית לאומית לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-1,500,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?