דלג לתוכן עיקרי
83.05.01.17

מעבר ממשל זמין לבניין אנרגיה

תקציב מאושר: 1,551,000
תקנה תקציבית בתכנית מרכב"ה (תחת תחום מרכב"ה וממשל זמין בסעיף הוצאות פיתוח אחרות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב מעבר ממשל זמין לבניין אנרגיה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,551,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪3,212,022
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)