דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2018 תקציב השקעות בטכנולוגיות הוא ₪376,528,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪449,055,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪600,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪449,655,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪83,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪276,223,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2017 עמד על ₪1,074,161,365
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2018.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?