דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2001 תקציב סיוע לענף הלבידים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,500,000
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪14,500,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?