דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2000 תקציב סיוע לעוף קור לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪6,000,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?