דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2000 תקציב הלוואה תקציבית למפעל קדמוני לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך מתן אשראי-אשראי בשקלים.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?