דלג לתוכן עיקרי
83.04.03.03

הכנסות ממינהל מקרקעי ישראל

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית פיתוח ההתישבות הבדואית (תחת תחום פרוייקטי פיתוח בסעיף הוצאות פיתוח אחרות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב הכנסות ממינהל מקרקעי ישראל לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?