דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב פיתוח ההתישבות הבדואית הוא ₪129,550,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪150,000,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪370,570,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪1
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?