דלג לתוכן עיקרי
83.04.02.08

שיקום תקתיות ביישוב מבוא מודיעים

תקציב מאושר: 12,294,000
תקנה תקציבית בתכנית פרוייקטים בתכנון (תחת תחום פרוייקטי פיתוח בסעיף הוצאות פיתוח אחרות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2020 תקציב שיקום תקתיות ביישוב מבוא מודיעים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪12,294,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2019 - 2020.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)