דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2003 תקציב הכנסות מגו"ח לפרוייקט ממשל זמין לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?