דלג לתוכן עיקרי
83.04.01.61

פרמיית סיכון בגין ערבויות חברת חשמל

תקציב מאושר: 350,000,000
תקנה תקציבית בתכנית השקעות שונות (תחת תחום השקעות שונות בסעיף הוצאות פיתוח אחרות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב פרמיית סיכון בגין ערבויות חברת חשמל לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪350,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?