דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות רשות הגז פיקוח על בניית מערכת ההולכה

83.04.01.18

-4,000,000
בשנת 2005 תקציב השתתפות רשות הגז פיקוח על בניית מערכת ההולכה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-4,000,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?