דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

גז טבעי - הקמת מערכת ההולכה - קו דרומי

83.04.01.17

18,000,000
בשנת 2010 תקציב גז טבעי - הקמת מערכת ההולכה - קו דרומי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪18,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2008 עמד על ₪36,000,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)