דלג לתוכן עיקרי
83.04.01.09

רזרבה לקידום פרוייקט הגז טבעי

תקציב מאושר: 1,556,000
תקנה תקציבית בתכנית השקעות שונות (תחת תחום השקעות שונות בסעיף הוצאות פיתוח אחרות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2014 תקציב רזרבה לקידום פרוייקט הגז טבעי הוא ₪72,257,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,556,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-רזרבה.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2014.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)