דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2018 תקציב השקעות שונות הוא ₪554,888,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪107,299,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪250,000,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪241,687,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2017 עמד על ₪204,744,923
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2018.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?