דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב פרוייקטי פיתוח הוא ₪583,410,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪385,000,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪665,276,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪1,193,328,935
תקציב זה פעיל בין השנים: 2019 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?