דלג לתוכן עיקרי
83.03.01.07

שיפוי בגין התייקרויות בפעילויות ובפרוייקטים

תקציב מאושר: 294,050,000
תקנה תקציבית בתכנית דיגיטל וסייבר (תחת תחום פיתוח משרד ראש בסעיף הוצאות פיתוח אחרות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2024 תקציב שיפוי בגין התייקרויות בפעילויות ובפרוייקטים הוא ₪294,050,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-רזרבה.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2020 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)