דלג לתוכן עיקרי
83.03.01.03

הכנסות ממפעלים עסקיים - תהיל"ה וממשל זמין

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית דיגיטל וסייבר (תחת תחום פיתוח משרד ראש בסעיף הוצאות פיתוח אחרות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב הכנסות ממפעלים עסקיים - תהיל"ה וממשל זמין לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?