דלג לתוכן עיקרי
83.03.01.02

השתתפות משרדים - תהיל"ה וממשל זמין

תקציב מאושר: -550,000
תקנה תקציבית בתכנית דיגיטל וסייבר (תחת תחום פיתוח משרד ראש בסעיף הוצאות פיתוח אחרות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2022 תקציב השתתפות משרדים - תהיל"ה וממשל זמין הוא ₪-550,000.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2021 עמד על ₪-8,363,242
תקציב זה פעיל בין השנים: 2015 - 2022.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)