דלג לתוכן עיקרי
83.02.01

משרד האוצר פרוייקטים

תקציב מאושר: 616,792,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום פיתוח משרד האוצר בסעיף הוצאות פיתוח אחרות.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2024 תקציב משרד האוצר פרוייקטים הוא ₪616,792,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪243,984,528
תקציב זה פעיל בין השנים: 2019 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?