דלג לתוכן עיקרי
83.01.13.05

החזר הוצאות עובדי הוראה

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית השתתפות בהלוואות לעובדי (תחת תחום השקעות במפעלי הממשלה בסעיף הוצאות פיתוח אחרות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב החזר הוצאות עובדי הוראה לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות מאשראי.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?