דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2019 תקציב השתתפות בהלוואות לעובדי הוראה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪4,233,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך מתן אשראי-אשראי בשקלים.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪200,000,000.

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪102,151,666
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2019.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)