דלג לתוכן עיקרי
83.01.12.96

רזרבה להתייקרויות באשראי

תקציב מאושר: 13,582,000
תקנה תקציבית בתכנית השתתפות בהלוואות לעובדי (תחת תחום השקעות במפעלי הממשלה בסעיף הוצאות פיתוח אחרות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב רזרבה להתייקרויות באשראי הוא ₪13,582,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך מתן אשראי-רזרבה למתן אשראי.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2004.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)